Θήκες Αντιδώρου

Χρυσοκέντητες και 100% βαμβακερές θήκες για τη μεταφορά ή τη φύλαξη του Αντιδώρου.

Το Αντίδωρο ή «ηγιασμένο κλάσμα» ή «Ευλογία» ή «Κατακλαστόν» (Νικηφόρος Ομολογητής) είναι μικρό κομμάτι ευλογημένου άρτου που μοιράζεται από τον ιερέα στο τέλος κάθε Θείας Λειτουργίας στους πιστούς. Το Αντί-δωρον, όπως το λέει και η ονομασία του, είναι κάτι που προσφέρεται αντί του δώρου σε αναπλήρωση δηλαδή του δώτου «αντί του μεγάλου εκείνου δώρου της φρικτής κοινωνίας» (Συμεών Θεσσαλονίκης). Δώρο είναι η Θεία Κοινωνία του Σώματος και του Αίματος του Χριστού. Όσοι από τους Χριστιανούς κοινωνήσουν, αυτοί παίρνουν το Δώρο δηλαδή τον Χριστό, όσοι όμως δεν κοινωνήσουν, γι’ αυτούς η Εκκλησία προέβλεψε να παίρνουν αντί του Δώρου το Αντίδωρο.