Ασκητές μέσα στον κόσμο (Τόμος Β)

9.00

Ο Β τόμος (Ασκητές μέσα στον κόσμο) περιέχει είκοσι τέσσερεις βιογραφίες Ασκητών μέσα στον κόσμο. Απ’ αυτούς ένας είναι Επίσκοπος, ένας Ιερομόναχος, πέντε έγγαμοι Ιερείς, δύο μοναχοί που έζησαν μέσα στον κόσμο και στο τέλος της ζωής τους αξιώθηκαν να πάρουν το Αγγελικό Σχήμα, και δεκαπέντε λαϊκοί (άνδρες και γυναίκες).

Σε απόθεμα

Ασκητές μέσα στον κόσμο (Τόμος Β)
Ασκητές μέσα στον κόσμο (Τόμος Β)

Σε απόθεμα