Ο Γέρων Ιερώνυμος της Αιγίνης

18.00

Βίος, Πνευματικαί υποθήκαι και παραινέσεις του όπως συνελέγησαν και κατεγράφησαν από την Σωτηρία Δ. Νούση. Το βιβλίο «Ο Γέρων Ιερώνυμος της Αιγίνης (1883-1966)» κυκλοφορεί σε ένατη έκδοση βελτιωμένη. Περιέχει τον Παρακλητικό Κανόνα και τους Χαιρετισμούς στον Όσιο Γέροντα Ιερώνυμο της Αιγίνης. «Είχε την ικανότητα και τη διάκριση ν’ απομονώνη και να φωτίζη κάθε φορά και σε κάθε ειδική περίπτωση την αρετή που έπρεπε, για να οικοδόμηση την ψυχή που τον πλησίαζε». – Διαστάσεις: 17 x 25 εκ

Σε απόθεμα

Γέρων Ιερώνυμος της Αιγίνης
Ο Γέρων Ιερώνυμος της Αιγίνης

Σε απόθεμα