Η εσωτερική ζωή του Χριστιανού

10.60

Η ζωή του ανθρώπου μπορεί να διαιρεθή σε δύο κατηγορίες· στην εξωτερική και στην εσωτερική ζωή. Εξωτερική ζωή είναι η φαινόμενη και σαρκική ζωή. Εσωτερική ζωή είναι η πνευματική ζωή, είναι ο αγιασμός του ανθρώπου. Εξωτερική και εσωτερική ζωή χρειάζονται συντήρησι για να διατηρήσουν την ζωντάνια τους. Ο αγώνας αυτός χρειάζεται ταπείνωσι, μετάνοια συντριπτική, που θα συνοδεύεται από καρδιακό πόνο, ώστε ο άνθρωπος να ελευθερωθή από την ζωή των αισθήσεων και να μπόρεση αποφεύγοντας το οποιοδήποτε σκάνδαλο να αντιμετωπίση τον αόρατο εχθρό. Όλα αυτά αναλυτικώτερα θα τα παρακολουθήσουμε στο παρόν τεύχος «Η εσωτερική ζωή του Χριστιανού»… (Βενεδίκτου Ιερομονάχου Νέας Σκήτης Αγίου Όρους) – Διαστάσεις: 14 x 21 εκ

Σε απόθεμα

Η εσωτερική ζωή του Χριστιανού
Η εσωτερική ζωή του Χριστιανού

Σε απόθεμα