Ικετεύω, Παρθένε

3.96

Το παρόν βιβλίο περιέχει τον Ακάθιστο Ύμνο (Χαιρετισμούς) της Παναγίας, τον Μικρό και Μέγα Παρακλητικό Κανόνα εις την Υπεραγία Θεοτόκο καθώς και τους Χαιρετισμούς εις την Κοίμησιν της Θεοτόκου. Μικρό, εύχρηστο, δίχρωμο και με μεγάλα γράμματα και αστεράκια για να βοηθούν στην ψαλτική και την παρακολούθηση των Χαιρετισμών των τεσσάρων πρώτων εβδομάδων της Μεγάλης Τεσσαρακοστής και του Ακαθίστου Ύμνου της πέμπτης εβδομάδας της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, των Μικρών και Μεγάλων Παρακλητικών Κανόνων και των Χαιρετισμών εις την Κοίμησιν της Υπεραγίας Θεοτόκου καθώς και για την προσωπική προσευχή. Το μικρό σχήμα του παρόντος βιβλίου επιλέχθηκε για να είναι εύχρηστο στην καθημερινότητα. – Διαστάσεις: 9 x 13 εκ

Σε απόθεμα

Μικρός και Μέγας Παρακλητικός Κανών – Χαιρετισμοί Παναγίας
Ικετεύω, Παρθένε

Σε απόθεμα