Πνευματικός αγώνας (Τόμος Γ)

15.00

Το βιβλίο «Πνευματικός αγώνας» αποτελεί τον τρίτο τόμο της σειράς «Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου Λόγοι». Στον παρόντα τρίτο τόμο, συμπεριλαμβάνονται θέματα που μπορούν να βοηθήσουν τον ταλαιπωρούμενο από την αμαρτία άνθρωπο να αποκτήση την καλή ανησυχία και να αγωνισθή πνευματικά, ώστε να ελευθερωθή από τα δεσμά της. Ζώντας την μετάνοια θα μπορέση να απεκδυθή τον παλαιό του άνθρωπο, ο οποίος, όπως λέει κάπου ο Γέροντας, είναι «ένας κακός ενοικιαστής μέσα μας καί, για να φύγη, πρέπει να γκρεμίσουμε το σπίτι και να αρχίσουμε να χτίζουμε την νέα οικοδομή, τον καινό άνθρωπο». – Διαστάσεις: 17 x 24 εκ.

Πνευματικός αγώνας (Τόμος Γ Αγίου Παϊσίου)
Πνευματικός αγώνας (Τόμος Γ)