Ψαλτήριον

Ψαλτήριον

9.0016.00

Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών και της ερμηνείας όπως δει στιχολογείσθαι το Ψαλτήριον εν όλω τω ενιαυτώ.

Εκκαθάριση

Περιγραφή

Ψαλτήριον – Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ

Εν έτει 2001 εξεδόθη υφ’ ημών το ιερόν Ψαλτήριον εις σχήμα μέγα, δια χρήσιν κυρίως εκκλησιαστικήν. Η έκδοσις εκείνη επευλογήθη υπό της Μητρός Αγίας του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας, το δε σχετικόν Πατριαρχικόν γράμμα προτάσσομεν και ενταύθα, ευλαβείας και τιμής ένεκεν. Ήδη προβαίνομεν εις άλλην, παράλληλον έκδοσιν του Ψαλτηρίου, περιέχουσαν απαράλλακτον το κείμενον της προτέρας αλλ’ εις σχήμα μικρόν, δια λόγους ευχρηστίας. Το Ψαλτήριον τούτο παραδίδομεν εις τους ευλαβείς Χριστιανούς ευχόμενοι εις πάντας πλουσίαν χάριν και την ωφέλειαν εκ της μελέτης των θεοπνεύστων Ψαλμών. (Από την παρουσίαση της έκδοσης).

Περιεχόμενα
ΠΙΝΑΞ ΤΩΝ ΨΑΛΜΩΝ ΚΑΤ’ ΑΛΦΑΒΗΤΩΝ

Α
Αγαθόν το εξομολογείσθαι τω Κυρίω Ψαλ. ΗΑ’ (91)
Αγαλλιάσθε, δίκαιοι, εν Κυρίω ΛΒ’ (32)
Αγαλλιάσθε τω Θεώ τω βοηθώ ημών Π’ (80)
Αγαπήσω σε, Κύριε, η ισχύς μου ΙΖ’ (17)
Αίνει, η ψυχή μου, τον Κύριον ΡΜΕ’ (145)
Αινείτε, παίδες, Κύριον ΡΙΒ’ (112)
Αινείτε τον Θεόν εν τοις αγίοις αυτού ΡΝ’ (150)
Αινείτε τον Κύριον εκ των ουρανών ΡΜΗ’ (148)
Αινείτε τον Κύριον, ότι αγαθόν ψαλμός ΡΜς’ (146)
Αινείτε τον Κύριον, πάντα τα έθνη ΡΙς’ (116)
Αινείτε το όνομα Κυρίου, αινείτε, δούλοι, Κύριον ΡΛΔ’ (134)
Ακούσατε ταύτα, πάντα τα έθνη ΜΗ’ (48)
Αλαλάξατε τω Θεώ, πάσα η γη ΗΘ’ (99)
Αλαλάξατε τω Κυρίω, πάσα η γη ΞΕ’ (65)
Αναστήτω ο Θεός, και διασκορπισθήτωσαν ΞΖ’ (67)
Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν, άσατε ΗΕ’ (95)
Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν, η αίνεσις αυτού ΡΜΘ’ (149)
Άσατε τω Κυρίω άσμα καινόν, ότι θαυμαστά ΗΖ’ (97)

Γ
Γνωστός εν τη Ιουδαία ο Θεός ΟΕ’ (75)

Δ
Δεύτε αγαλλιασώμεθα τω Κυρίω ΗΔ’ (94)
Δίκασον, Κύριε, τους αδικούντάς με ΛΔ’ (34) […]

ISBN: 9789607407351

Σελίδες: 271

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΒάροςΜ/Δ
ΔιαστάσειςΜ/Δ
Μέγεθος

Μεγάλο, Μικρό

Τα δύο πρώτα κιλά δέματος 3,50 € - Κάθε επιπλέον κιλό +1,00 €

Τρόποι Πληρωμής:

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 3 τρόπους πληρωμής:

  • Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (Αντικαταβολή)
  • Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό
  • Πληρωμή με PayPal (Πιστωτική / Χρεωστική Κάρτα)

Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες καθημερινές στο: 26510 32365 (10:00 - 17:00)

Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι: