Το Ψαλτήριον με σύντομη ερμηνεία

14.00

Ψαλτήριον του Προφήτου και Βασιλέως Δαυίδ μετά των εννέα ωδών με σύντομη ερμηνεία από τον Παναγιώτη Ν. Τρεμπέλα.

Σε απόθεμα

Το Ψαλτήριον με σύντομη ερμηνεία
Το Ψαλτήριον με σύντομη ερμηνεία

Σε απόθεμα