Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων

11.00

Μία μοναδική συλλογή Παρακλητικών Κανόνων που έλειπε μέχρι σήμερα από τις εκκλησιαστικές εκδόσεις, πολλοί από τους Παρακλητικούς Κανόνες είτε δημοσιεύονται για πρώτη φορά, και μάλιστα ολοκληρωμένοι, είτε είναι σπάνιοι και άγνωστοι. Ο Α´ τόμος περιλαμβάνει 24 Παρακλητικούς Κανόνες στην Αγία Τριάδα και στον Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Ο Β´ τόμος περιλαμβάνει 35 Παρακλητικούς Κανόνες στην Θεοτόκο. Ο Γ´ τόμος περιλαμβάνει 34 Παρακλήσεις σε διαφόρους λαοφιλείς αγίους, μάρτυρες, ιεράρχες, ομολογητές, οσίους. – Διαστάσεις: 11 x 14,5 εκ

Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων
Θησαυρός Παρακλητικών Κανόνων
11.00 Επιλέξτε ιδιότητες