Το Γεροντικό του Αγίου Όρους

18.00

Ιερές αποκαλύψεις, οπτασίες, προφητείες, θεοφώτιστα παραγγέλματα εκείνων που αγίασαν το Όρος και αγιάστηκαν εν αυτώ, καταγεγραμμένα σε γλώσσα που μιλά στην ψυχή μας.

Σε απόθεμα

Το Γεροντικό του Αγίου Όρους
Το Γεροντικό του Αγίου Όρους

18.00