Ασκητικά Οσίου Ισαάκ του Σύρου

Ασκητικά Οσίου Ισαάκ του Σύρου

18.00

Πλήθος γνωμικών και αποφθεγμάτων του Οσίου Ισαάκ του Σύρου σε Νεοελληνική απόδοση για διάφορα θέματα της πνευματικής ζωής. Έργον εξόχου πνευματικότητος, αποπνέον το άρωμα της σοφίας ενός ασκητού που ανήλθεν εις καταπληκτικά ύψη τελειότητος. Υπό Καλλινίκου Παντοκρατορινού. – Διαστάσεις: 15 x 21 εκ.

Διαθεσιμότητα: Σε απόθεμα Κωδικός προϊόντος: BOP115458 Κατηγορία: Ετικέτες: , ,
Προβολή καλαθιού

Περιγραφή

Ασκητικά Οσίου Ισαάκ του Σύρου (Νεοελληνική απόδοση)

Πλήθος γνωμικών και αποφθεγμάτων του Οσίου Ισαάκ του Σύρου σε Νεοελληνική απόδοση για διάφορα θέματα της πνευματικής ζωής. Έργον εξόχου πνευματικότητος, αποπνέον το άρωμα της σοφίας ενός ασκητού που ανήλθεν εις καταπληκτικά ύψη τελειότητος. Υπό Καλλινίκου Παντοκρατορινού.

Αν και άλλοι πολλοί των θείων πατέρων κατά διαφόρους καιρούς και τόπους πολλάς και μεγάλας κατώρθωσαν αρετάς, και εις την ενδεχομένην έφθασαν τελειότητα, και, διερευνήσαντες απλανώς τα βάθη των μυστηρίων του πνεύματος, εφάνησαν μεγάλοι δάσκαλοι της μοναχικής πολιτείας, αλλ’ ουδείς τούτων ελάλησεν ή συνέγραψεν ούτως ως ο όσιος αββά Ισαάκ ο Σύρος καθότι ούτος ο νηπτικώτατος θείος πατήρ ενστερνισάμενος εις εαυτόν δια πολλών και μακρών πόνων και αγώνων πάσας ομού τας τε πρακτικάς και πνευματικάς αρετάς, και δια της βαθυτέρας θεωρίας εισδύσας εις τα του πνεύματος υπερφυή μυστήρια, συνέγραψε και παρέδωκε ημίν τα περί του υψηλού ασκητικού βίου μαθήματα ως ουδείς άλλος, διο και παρά πάντων των λοιπών πατέρων δικαίως θεωρείται ευθύτατος κανών της ασκήσεως, και της ησυχίας επιστήμων, και λύχνος της διακρίσεως, και ταμείον πασών των αρετών, και πνευματικός αρχιτέκτων, και ευμέθοδος διδάσκαλος της τελειότητος. (Από την έκδοση)

Περιεχόμενα του βιβλίου «Ασκητικά Οσίου Ισαάκ του Σύρου (Νεοελληνική απόδοση)»:
Α’. Περί αποταγής και μοναχικής πολιτείας
Β’. Περί απαρνήσεως κόσμου και αποχής της προς τους ανθρώπους παρρησίας
Γ’. Περί αναχωρήσεως, και ότι δεν πρέπει να δειλιώμεν και να φοβώμεθα, αλλά να στηρίζωμεν την καρδίαν εις την προς Θεόν πεποίθησιν, και να έχωμεν θάρρος και αδίστακτον πίστιν, ως έχοντες φρουρόν και φύλακα τον Θεόν
Δ’. Περί του πόθου του κόσμου
Ε’. Περί του απομακρύνεσθαι εκ του κόσμου, και εξ όλων, όσα θολώνουσι και σκοτίζουσι τον νουν
ς’. Περί της ωφελείας της προερχομένης εκ της φυγής του κόσμου
Ζ’. Περί τάξεως και καταστάσεως των αρχαρίων, και όσα άλλα ανήκουσιν εις αυτούς
Η’. Περί λεπτής τάξεως της διακρίσεως
Θ’. Περί τάξεως της μοναχικής πολιτείας συντομίας τε και διαφοράς και πώς, και τίνι τρόπω γεννώνται αι αρεταί η μία από την άλλην
Ι’. Περί του δια τίνος τρόπου φυλάττεται το κάλλος της μοναχικής πολιτείας, και τις είναι ο τρόπος της δοξολογίας του Θεού
ΙΑ’. Περί του ότι δεν πρέπει ο δούλος του Θεού, όστις επτώχευσεν από τα του κόσμου, και εξήλθεν εις αναζήτησιν του Θεού, επειδή δεν έφθασεν εις την επίγνωσιν της αληθείας, να φοβηθή και να παύση πλέον από την αναζήτησιν του Θεού, και να ψυχράνη την θέρμην αυτού, την γεννωμένην από τον θείον πόθον και την έρευναν των θείων μυστηρίων, από τα οποία αίτια του φόβου αυτού συμβαίνει να ταράττηται ο νους δια της ενθυμήσεως των παθών
ΙΒ’. Περί του πώς οφείλει να κάθηται ο διακριτικός εις την ησυχίαν
ΙΓ’. Περί του ότι είναι ωφέλιμος εις τους ησυχαστάς η αργία από τας φροντίδας, και επιζήμιος η είσοδος και η έξοδος εκ του κελλίου αυτών
ΙΔ’. Περί αλλαγής και τροπής, της γινομένης εις τους οδεύοντας την οδόν της ησυχίας, ήτις είναι ωρισμένη υπό του Θεού
ΙΕ’. Περί των ησυχαστών, πότε άρχονται να γνωρίζωσι, που έφθασαν δια των πνευματικών αυτών κόπων, πλέοντες την απέραντον θάλασσαν της ησυχαστικής ζωής, και πότε δύνανται να ελπίσωσιν ολίγον, ότι οι κόποι αυτών ήρχισαν να δίδωσιν εις αυτούς καρπούς
Ις’. Περί των τρόπων των αρετών
ΙΖ’. Περί ερμηνείας των τρόπων της αρετής, και ποία είναι η δύναμις και η διαφορά εκάστου
ΙΗ’. Περί του πόσον γίνεται το μέτρον της γνώσεως, και τα μέτρα τα περί της πίστεως
ΙΘ’. Περί πίστεως και ταπεινοφροσύνης
Κ’. Περί του, πόσην τιμήν έχει η ταπεινοφροσύνη, και πόσον ο βαθμός αυτής είναι ανώτερος

Διαστάσεις: 15 x 21 εκ.

Σελίδες: 490

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

Βάρος1.070 kg
Διαστάσεις15 × 21 cm

Τα τρία πρώτα κιλά δέματος 3,50 € - Κάθε επιπλέον κιλό +1,00 €

Τρόποι Πληρωμής:

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 τρόπους πληρωμής:

  • Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα
  • Πληρωμή με PayPal
  • Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (Αντικαταβολή)
  • Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό:
    - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR08 0172 4070 0054 0708 5481 194
    - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR53 0110 7940 0000 7940 0256 156

Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες καθημερινές στο: 26510 32365 (10:00 - 18:00)

Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι: