Φιλοκαλία

Φιλοκαλία

23.00

Η Φιλοκαλία δεν αποτελεί μόνο διδασκαλία της νοεράς προσευχής, αλλά και το σύνολο της πνευματικής εμπειρίας των αγίων Πατέρων, σε όλες τις διαστάσεις των κινήσεων του νου και της καρδιάς. Και αντιφεγγίζει τις ελλάμψεις του Αγίου Πνεύματος επάνω στις καθαρές ψυχές των Αγίων, όπως και τα απηχήματα των πολέμων με τους αόρατους δαίμονες, τα ψεκτά πάθη και τις γοητείες του κόσμου…

Κωδικός προϊόντος: BOP105040 Κατηγορία: Ετικέτες: , ,
Εκκαθάριση
Προβολή καλαθιού

Περιγραφή

Φιλοκαλία (5 τόμοι)

«Η Φιλοκαλία δεν αποτελεί μόνο διδασκαλία της νοεράς προσευχής, αλλά και το σύνολο της πνευματικής εμπειρίας των αγίων Πατέρων, σε όλες τις διαστάσεις των κινήσεων του νου και της καρδιάς. Και αντιφεγγίζει τις ελλάμψεις του Αγίου Πνεύματος επάνω στις καθαρές ψυχές των Αγίων, όπως και τα απηχήματα των πολέμων με τους αόρατους δαίμονες, τα ψεκτά πάθη και τις γοητείες του κόσμου…» (Από την εισαγωγή του π. Θεοκλήτου Διονυσιάτη)

Οι «φιλοκαλικοί» πατέρες, τους οποίους ανθολόγησε ο μέγας άγιος των νεωτέρων χρόνων, ο Αγιορείτης Νικόδημος, ασχολούνται λιγότερο με θέματα πίστεως και περισσότερο με θέματα πνευματικής «θεωρίας», ασκητικά, ησυχαστικά, νηπτικά. Και απευθύνονται μεν κυρίως τα θέματα αυτά στους μοναχούς, αφορούν όμως και κάθε πιστό, που θέλει να μορφώσει μέσα του τον Χριστό και να φτάσει στην τελειότητα, «εις μέτρον ηλικίας του πληρώματος του Χριστού» (Εφ. 4,13). Γι’ αυτό οι νηπτικοί πατέρες της Φιλοκαλίας υπήρξαν πάντοτε το εντρύφημα και οι αυθεντικοί οδηγοί της πνευματικής ζωής για γενεές γενεών, και διέπλασαν το ήθος των θεουμένων, υποδεικνύοντάς τους τις πρακτικές μεθόδους και τους τρόπους με τους οποίους θα φτάσουν στην κάθαρση και στο φωτισμό και θα αξιωθούν να ατενίσουν το άκτιστο φως της θείας δόξας. (Από τον πρόλογο της έκδοσης).

Περιεχόμενα των τόμων «Φιλοκαλία»:

Α’ τόμος Φιλοκαλία:

Πρόλογος
Εισαγωγή
Προοίμιο
– Άγιος Αντώνιος ο Μέγας
Συμβουλές για το ήθος των ανθρώπων και την ενάρετη ζωή, σε 170 κεφάλαια
– Άγιος Ησαΐας ο Αναχωρητής
27 κεφάλαια περί τηρήσεως του νου
– Μοναχός Ευάγριος ο Ποντικός
Μοναχική υποτύπωση
Κεφάλαια περί διακρίσεως παθών και λογισμών
Νηπτικά κεφάλαια
– Άγιος Κασσιανός ο Ρωμαίος
Προς τον επίσκοπο Κάστορα, περί των οκτώ λογισμών της κακίας
Προς τον ηγούμενο Λεόντιο, για τους αγίους πατέρες της Σκήτης και για τη διάκριση (…)

Β’ τόμος Φιλοκαλία:
– Όσιος Θεόδωρος επίσκοπος Εδέσσης
100 ψυχωφελή κεφάλαια
Θεωρητικό
– Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής
Πρόλογος των κεφαλαίων περί αγάπης
Πρώτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης
Δεύτερη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης
Τρίτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης
Τέταρτη εκατοντάδα των κεφαλαίων περί αγάπης
Πρώτη εκατοντάδα κεφαλαίων προς τον Θαλάσσιο, περί θεολογίας και της ενσάρκου οικονομίας του Υιού του Θεού
Δεύτερη εκατοντάδα
Διάφορα κεφάλαια περί θεολογίας, οικονομίας, αρετής και κακίας. Τρίτη εκατοντάδα
Τέταρτη εκατοντάδα
Πέμπτη εκατοντάδα
Έκτη εκατοντάδα
Έβδομη εκατοντάδα
Σύντομη ερμηνεία στην προσευχή “Πάτερ ημών”
– Όσιος Θαλάσσιος ο Λίβυος
Περί αγάπης και εγκρατείας και της κατά νουν πολιτείας. Πρώτη εκατοντάδα
Δεύτερη εκατοντάδα
Τρίτη εκατοντάδα
Τέταρτη εκατοντάδα
– Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός
Λόγος ψυχωφελής και θαυμάσιος
– Αββάς Φιλήμων
Λόγος περί του αββά Φιλήμονος
– Όσιος Θεόγνωστος
Περί πράξεως και θεωρίας και περί ιερωσύνης
Ευρετήρια

Γ’ τόμος Φιλοκαλία:
-Όσιος Φιλόθεος ο Σιναΐτης
Νηπτικά κεφάλαια
-Όσιος Ηλίας ο Έκδικος
Γνωμικό ανθολόγιο σπουδαίων φιλοσόφων
Γνωστικά κεφάλαια
Πρακτικά και θεωρητικά κεφάλαια
-Μοναχός Θεοφάνης
Κλίμακα θείων χαρίτων
-Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός
ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΩΤΟ
Προοίμιο
Περί των επτά σωματικών πράξεων
Περί του θείου φόβου ως πρώτης εντολής
Περί του πένθους ως δεύτερης εντολής
Οι τέσσερις αρετές της ψυχής
Η έμπρακτη γνώση
Οι σωματικές αρετές είναι εργαλεία των ψυχικών
Περί προσοχής και φυλάξεως του νου
Περί αποφυγής των θελημάτων, υποταγής και ησυχίας
Οι οκτώ νοητές θεωρίες
Η πρώτη γνώση
Η δεύτερη θεωρία
Η τρίτη θεωρία
Η τέταρτη θεωρία
Η πέμπτη γνώση – Η έκτη γνώση
Η έβδομη γνώση
Η όγδοη γνώση
Δεν υπάρχει ασυμφωνία στις θείες Γραφές
Η προσευχή που αντιστοιχεί σε κάθε μία γνώση (…)

Δ’ τόμος Φιλοκαλία:
-Άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος
154 πρακτικά και θεολογικά κεφάλαια
-Όσιος Νικήτας Στηθάτος
Πρώτη εκατοντάδα πρακτικών κεφαλαίων
Δεύτερη εκατοντάδα φυσικών κεφαλαίων, περί καθάρσεως του νου
Τρίτη εκατοντάδα γνωστικών κεφαλαίων, περί αγάπης και τελειώσεως βίου
-Όσιος Θεόληπτος, Μητροπολίτης Φιλαδελφείας
Λόγος για την εν Χριστώ εσωτερική εργασία και τη μοναχική ζωή
Κεφάλαια
-Όσιος Νικηφόρος ο Μονάζων
Λόγος για τη νήψη και τη φύλαξη της καρδιάς
-Άγιος Γρηγόριος ο Σιναΐτης
137 ωφέλιμα κεφάλαια
Κεφάλαια
Δέκα κεφάλαια περί ησυχίας και προσευχής και περί των τεκμηρίων της χάρης και της πλάνης
15 κεφάλαια περί ησυχίας και περί των δύο τρόπων της προσευχής
Πώς πρέπει να κάθεται ο ησυχαστής στην προσευχή και να μη σηκώνεται γρήγορα
Πώς πρέπει να λέμε την ευχή
Πώς πρέπει να κρατάμε το νου
Πώς πρέπει να διώχνομε τους λογισμούς
Πώς πρέπει να ψάλλομε
Περί πλάνης και διαφόρων ζητημάτων
-Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς
Προς τη σεμνότατη μοναχή Ξένη
Δεκάλογος της κατά Χριστόν νομοθεσίας
Υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων
Τρία κεφάλαια για την προσευχή και την καθαρότητα της καρδιάς
150 φυσικά, θεολογικά, ηθικά και πρακτικά κεφάλαια
Αγιορείτικος τόμος υπέρ των ιερώς ησυχαζόντων
-Ευρετήρια

Ε’ τόμος Φιλοκαλία:
Κάλλιστος και Ιγνάτιος οι Ξανθόπουλοι
Μέθοδος και κανόνας ακριβής για όσους διαλέγουν την ησυχαστική και μοναστική ζωή
– Η θεία και υπερφυσική δωρεά και χάρη που ενυπάρχει δια του Αγίου Πνεύματος στους πιστούς
– Το περιεχόμενο αυτού του λόγου εκτίθεται εξαιτίας της ερωτήσεως κάποιου αδελφού
– Σκοπός της πραγματείας αυτής είναι να μάθομε ποιο είναι το θεμέλιο
– Αρχή κάθε κατά Θεόν εργασίας είναι το να ζούμε σύμφωνα με τις εντολές του Σωτήρα, και τέλος η επιστροφή μας στην τέλεια χάρη του παναγίου και ζωαρχικού Πνεύματος που μας έχει δωρηθεί αρχικά κατά το άγιο βάπτισμα
Ποια είναι η χάρη και πώς θα την επιτύχομε. Ποια είναι εκείνα που τη θολώνουν και ποια είναι πάλι εκείνα που την ανακαθαίρουν
– Στο άγιο βάπτισμα δεχόμαστε δωρεάν τη θεία χάρη αφού όμως τη συγκαλύψομε ύστερα με τα πάθη, την καθαίρομε πάλι με την εκπλήρωση των εντολών
– Όποιος πολιτεύεται σύμφωνα με το θέλημα του Θεού πρέπει να ασκεί όλες τις εντολές, αλλά την περισσότερη εργασία να την αφιερώνει σ’ αυτές που είναι σπουδαιότερες από τις άλλες και κάπως γενικότερες (…)

Διαστάσεις: 17,5 x 24,5 εκ

Επιπρόσθετες Πληροφορίες

ΒάροςΜ/Δ
ΔιαστάσειςΜ/Δ
Τόμος

Α, Β, Γ, Δ, Ε

Τα τρία πρώτα κιλά δέματος 3,50 € - Κάθε επιπλέον κιλό +1,00 €

Τρόποι Πληρωμής:

Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε 4 τρόπους πληρωμής:

  • Πληρωμή με πιστωτική / χρεωστική κάρτα
  • Πληρωμή με PayPal
  • Πληρωμή με την παραλαβή της παραγγελίας στο χώρο σας (Αντικαταβολή)
  • Πληρωμή μέσω κατάθεσης σε Τραπεζικό Λογαριασμό:
    - ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ: GR08 0172 4070 0054 0708 5481 194
    - ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ: GR53 0110 7940 0000 7940 0256 156

Για Τηλεφωνικές Παραγγελίες καθημερινές στο: 26510 32365 (10:00 - 18:00)

Μόλις προσθέσατε αυτό το προϊόν στο καλάθι: